[ad_1]

Trước khi đọc bài này, bạn nên đọc kỹ các bài sau:

o   Giá trị của chip (1): Nguyên lý hạ thấp giá trị của chip

o   Giá trị của chip (2): Định giá chip – Mô hình chip độc lập – Independent Chip Model (ICM)

o   Giá trị của chip (3): Ứng dụng Mô hình chip độc lập – Independent Chip Model (ICM) để fold, call và all-in

Qua các bài trước bạn đã hiểu được giá trị của stack và cách thức để định giá nó. Bạn cũng biết cách đánh giá các quyết định của bạn.

Để hiểu rõ được quá trình định giá chip và sử dụng nó trong tất cả các giai đoạn của SNG – cụ thể là ở vòng buble – bạn cần phải tìm hiểu về khái niệm risk premium hay phần bù rủi ro. Trong bài này, bạn sẽ học:

o   Phần bù rủi ro trong poker là gì?

o   Cách sử dụng phần bù rủi ro để xác định các khoảng bài có thể chơi được.

Phần bù rủi ro trong poker là gì? Xac suat trong poker 4 Khai niem Phan Bu Rui

Như bạn đã biết, lượng chip trong cash game thì bằng với giá trị của chúng. Điều này có nghĩa là trong cash game, mọi quyết định có lợi về mặt chip (cEV) thì cũng có lợi về mặt tiền ($EV). Trong SNGs, vì nguyên lý hạ giá trị của chip, tình huống trở nên khác đi.

Bởi vì số chip mà bạn thắng được trong game SNG không nhất thiết phải có giá trị nhiều như số chip bạn đã mạo hiểm để thắng nó, tỷ lệ thắng bạn cần về mặt cEV (chip equity) là chưa đủ. Điều đó có nghĩa là bạn cần tỷ lệ thắng cao hơn ở game SNG so với ở cash game nhằm call có lợi. Tỷ lệ thắng bổ sung này chính là phần bù rủi ro – risk premium.

1611468780 685 Xac suat trong poker 4 Khai niem Phan Bu Rui

Phần bù rủi ro – Risk premium: là tỷ lệ thắng bổ sung cần thiết để đưa ra quyết định có lợi trong game SNG, ngoài tỷ lệ thắng về chip cần thiết.

Lưu ý: Trong ngữ cảnh này, bạn nên hiểu một quyết định có lợi là quyết định tốt nhất trong những quyết định mà bạn có sẵn để lựa chọn. Trong bài này, giá trị của một quyết định cho trước luôn được tính trong mối tương quan so sánh với các quyết định khác có sẵn để lựa chọn. Ví dụ, quyết định call với $EV=$1 có nghĩa là trung bình, giá trị bằng tiền của stack của bạn sau khi call thì cao hơn $1 so với giá trị bằng tiền của lượng chip của bạn sau khi fold.

Cách tính phần bù rủi ro

Nhìn chung, trong một tình huống cho trước, phần bù rủi ro cao hay thấp phụ thuộc vào độ lớn của khoảng chênh lệch giữa giá trị của lượng chip mà bạn có thể thắnggiá trị của lượng chip mà bạn mạo hiểm. Để xác định độ lớn của khoảng chênh lệch này, bạn cần phải biết giá trị bằng tiền của chip, do vậy bạn cần phải tham khảo mô hình chip độc lập ICM.

Xét tình huống sau: bạn chơi $10+$1 SNG 9-ghế với cấu trúc giải thưởng là 50/30/20. Blind là 10/20 và vẫn còn 9 người chơi trong bàn.

1611468780 490 Xac suat trong poker 4 Khai niem Phan Bu Rui

Hiển nhiên là một người chơi all-in trong tình huống này là việc hơi lạ, nhưng trong những game micro và low stake việc này rất thường xảy ra.

Giả sử rằng MP2 có khoảng bài là TT+ và AK.

1611468780 751 Xac suat trong poker 4 Khai niem Phan Bu Rui

Khi đối đầu với khoảng bài này, QQ có tỷ lệ thắng là 52.37%, có nghĩa là trong dài hạn bạn sẽ kiếm được 96 chip trong call này. Vậy quyết định call là có lợi về mặt chip, tức là có +cEV. Cách tính như sau:

Giá trị kỳ vọng về chip của một call (cEV) = số chip bạn có thể thắng (stacks + blinds) * tỷ lệ thắng – số chip bạn mạo hiểm (stack của bạn)

cEV = 3010 * 52.37% – 1480 = ~96

Bởi vì số chip trong cash game bằng với giá trị của chúng, trong một cash game (giả định là không có phí rake để đơn giản) bạn sẽ có quyết định call một cách rõ ràng. Tuy nhiên, trong game SNG – dùng mô hình ICM  để xem xét – giá trị bằng tiền của quyết định call là âm, do vậy bạn nên fold. Cách tính như sau:

Giá trị kỳ vọng bằng tiền của stack trong tất cả các kịch bản khả dĩ được tính bằng ICM:

$EV của stack sau khi fold: $9.88 với 1480 chips

$EV của stack sau khi call & thắng: $18.30 với 3010 chips

$EV của stack sau khi call & thua: $0 với 0 chips

Giá trị kỳ vọng bằng tiền của stack sau khi call ($EV) = xác suất thắng ván bài * giá trị kỳ vọng bằng tiền của stack sau khi call & thắng + xác suất thua ván bài * giá trị kỳ vọng bằng tiền của stack sau khi call & thua

$EV = 52.37% * $18.30 + 47.63% * $0 = $9.58

$EV của stack sau khi fold = $9.88 > $EV của stack sau khi call = $9.58

$EV(Call) = -$0.30

Để một call là +cEV, bạn cần tỷ lệ thắng lớn hơn 49%. Tuy nhiên, để một call là +$EV bạn phải cần ít nhất tỷ lệ thắng là 54%. Điều này có nghĩa là phần bù rủi ro của bạn trong ví dụ này là 5%. Cách tính như sau:

Tỷ lệ thắng cần thiết để call là +cEV (tỷ lệ thắng về chip):

3010 * Tỷ lệ thắng cần thiết – 1480 > 0

Tỷ lệ thắng cần thiết > ~49%

Tỷ lệ thắng cần thiết để call là +$EV:

$18.30 * Tỷ lệ thắng cần thiết – $9.88 > 0

Tỷ lệ thắng cần thiết > ~54%

Phần bù rủi ro (Risk-premium) = ~54% – ~49% = ~5%

Việc nhận biết được phần bù rủi ro cao hay thấp sẽ giúp bạn điều chỉnh khoảng bài của bạn một cách tương ứng. Vì với QQ tỷ lệ thắng của bạn là 52.37%, trong khi tỷ lệ thắng cần thiết để call là +$EV là ~54%, bạn có thể thấy rõ ràng là để call là có lợi bạn cần có trong tay các K hoặc A.

1611468780 685 Xac suat trong poker 4 Khai niem Phan Bu Rui

Nhìn chung, phần bù rủi ro phụ thuộc vào khoảng chênh lệch giữa giá trị của lượng chip mà bạn có thể thắng và giá trị của lượng chip mà bạn mạo hiểm.

Như bạn đã thấy ở trên, biết được giá trị bằng tiền của stack cho trước sẽ cho phép bạn tính được phần bù rủi ro bằng tay. Tuy nhiên, bạn cũng có thể làm điều này bằng cách sử dụng các phần mềm poker hay các trang web tính ICM online.

Sự tương quan giữa kích thước stack và phần bù rủi ro

Một tính chất đặc biệt của phần bù rủi ro là nó sẽ khác nhau đối với mỗi đối thủ trong bàn (khi phi một vài người chơi trong số đó có stack bằng nhau).

Xét tình huống ở bubble SNG 6-ghế với cấu trúc thưởng là 65/35:

1611468781 329 Xac suat trong poker 4 Khai niem Phan Bu Rui

Lúc này phần bù rủi ro của bạn là bao nhiêu? Thực tế bạn có phần bù rủi ro đối với hai đối thủ là khác nhau

Phần bù rủi ro (RP) Hero vs Player 1: 3.9%

Phần bù rủi ro (RP) Hero vs Player 2: 15.9%

Việc phần bù rủi ro khi đối đầu với Player 1 là thấp hơn khi đối đầu với Player 2 cũng khá dễ hiểu, bởi vì khả năng bạn sẽ có thưởng là 100% nếu bạn thắng Player 1 và bạn vẫn còn 900 chip nếu bạn thua anh ta. Tuy nhiên, khi đối đầu với Player 2, xác suất có thương của bạn không phải là 100% nếu bạn thắng anh ta, trong khi đó bạn sẽ chẳng có gì nếu thua anh ta.

Như bạn thấy ở trên, khoảng chênh lệch giữa giá trị của lượng chip bạn có thể thắng và giá trị lượng chip bạn mạo hiểm rõ ràng khi bạn đối đầu với Player 2 là cao hơn khi bạn đối đầu với Player 1.

Từ ví dụ này, chúng ta có thể suy ra sự tương quan giữa kích thước stack và phần bù rủi ro như sau:

1611468780 685 Xac suat trong poker 4 Khai niem Phan Bu Rui

Phần bù rủi ro của bạn sẽ cao hơn khi đối đầu với stack lớn hơn (cụ thể là lớn hơn stack của bạn) và sẽ thấp hơn khi đối đầu với stack nhỏ hơn (cụ thể là nhỏ hơn stack của bạn).

Trong những bài dành riêng cho chiến lược chơi poker ở vòng bubble, bạn sẽ được cung cấp thông tin chi tiết hơn về chủ đề này.

Ứng dụng của khái niệm phần bù rủi ro

Mặc dù khái niệm phần bù rủi ro, như một phần của việc đánh giá các quyết định  dựa vào mô hình ICM, được bao gồm trong những tính toán được thực hiện bởi các phần mềm tính xác suất poker, việc có được kiến thức và hiểu biết về khái niệm này vẫn rất quan trọng.

Trước hết, nó giúp bạn có được những suy nghĩ mới mẻ khác với thói thường và sự hiểu biết đầy đủ về quá trình đánh giá các quyết định và những cơ sở tính toán của các phần mềm tính ICM. Với những kiến thức này, bạn sẽ có được sự hiểu biết tốt hơn về cách thức và thời điểm bạn nên điều chỉnh khoảng bài của bạn và đưa ra những điều chỉnh khác khi cần thiết.

Hơn nữa, việc hiểu biết khái niệm này sẽ cải thiện khả năng đánh giá các quyết định một cách trực quan vì nó giúp bạn hiểu được sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các stack cụ thể. Cách tiếp cận này trong một số trường hợp là cách tiếp cận có căn cơ hơn việc nghiên cứu các khoảng bài cố định, vì ta có thể áp dụng nó cho tất cả các kịch bản khả dĩ (push, call, repush, vv).

Tóm tắt

Trong bài này bạn đã tìm hiểu những vấn đề sau:

o   Phần bù rủi ro – Risk premium: là tỷ lệ thắng bổ sung cần thiết để đưa ra quyết định có lợi trong game SNG, ngoài tỷ lệ thắng về chip cần thiết.

o   Phần bù rủi ro phụ thuộc vào khoảng chênh lệch giữa giá trị của lượng chip mà bạn có thể thắng và giá trị của lượng chip mà bạn mạo hiểm.

o   Phần bù rủi ro của bạn sẽ cao hơn khi đối đầu với stack lớn hơn và sẽ thấp hơn khi đối đầu với stack nhỏ hơn.

 

 


Xem: a href=”https://azpoker.net/poker-online-w88/”>Hướng dẫn cách chơi Poker online tại W88 đổi thưởng tiền thật về tài khoản ngân hàng trong 5 phút
[ad_2]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *